Montaż ogrodzeń dla koni

Poniżej przedstawiamy instrukcję w jaki sposób dokonać montażu ogrodzeń farmerskich.

Instrukcja do pobrania

Do prawidłowego montażu potrzebne będą następujące narzędzia:

narzedzia

 1. szpadel,
 2. piłka ręczna ( brzeszczot ),
 3. poziomica z pionem,
 4. poziomica zawieszana na sznurku,
 5. młotek gumowy
 6. sznurek
 7. miara

I. Przygotowanie terenu pod ogrodzenie

 1. montaz1należy usunąć przeszkody i zniwelować lokalne nierówności terenu przed ustawieniem ogrodzenia ( Rys. 2 )
 2. w miarę potrzeby wykonać podmurówkę
 3. dla ułatwienia montażu ogrodzenia usunąć krzewy i wysoką trawę w linii ogrodzenia.

 

II. Wytyczanie

montaz2

 1. oznacz punkty krańcowe i miejsca załamań ogrodzenia palikami drewnianymi lub kredą w przypadku utwardzonego podłoża (np. betonu) – Rys. 3;

  montaz3

 2. jeżeli ogrodzenie musi być załamane pod kątem prostym to wyznaczamy go korzystając z konstrukcji trójkąta prostokątnego o bokach 60, 80 i 100 cm (na bokach linii ogrodzenia zaznaczamy od punktu załamania odcinki o długości 60 na jednym boku i 80 cm na drugim boku; końce tych odcinków muszą być oddalone od siebie o 100cm)
 3. wyznacz położenie bram i furtek; jeśli to możliwe należy te punkty rozmieścić tak, aby odległość pomiędzy nimi była wielokrotnością modułu ogrodzenia (Jeżeli nie jest to możliwe to sprzedawca pomoże dostosować wymiary ogrodzenia do rzeczywistych wymiarów)

  montaz4

 4. sprawdzić, czy wymiary w terenie zgadzają się z wymiarami ogrodzenia. ( Rys. 4)
 5. wyznaczyć miejsca położenia słupków oznaczając palikami (lub kredą) oś słupka prostopadłą do linii ogrodzenia; paliki wbić w odległości umożliwiającej wykonanie wykopu – ok. 0,5m od linii ogrodzenia.(Rys.5)

 

III. Montaż słupków – betonowanie w słupków w gruncie

Należy wykonać wykopy pod słupki o wymiarach 40 x 40 cm i głębokości 60 do 80 cm, w zależności od rodzaju gruntu i strefy przemarzania (sprzedawca doradzi) Rys. 6 i 7 ). Na dnie wykopu należy wykonać podsypkę z piasku 5 do 10 cm ( Rys. 8 ).

montaz5 montaz6 montaz7

IV. Stabilizacja słupków

montaz8

 1. ustawianie słupków należy rozpocząć od słupków skrajnych i w miejscach załamań
 2. po prawidłowym ich ustawieniu w pionie i ustabilizowaniu (jak niżej) należy rozciągnąć sznurek od strony zewnętrznej ogrodzenia umieszczając pod sznurkiem podkładki dystansowe o grubości ok. 1 cm (wszystkie jednakowej grubości), co ułatwi ustawienie pozostałych słupków w jednej linii,( Rys 9)
 3. ustawić słupki w pionie (sprawdzić poziomnicą na dwóch prostopadłych ściankach słupka) – Rys 10, a następnie wypełnić wykop i wnętrze słupka piaskiem lub mieszanką betonową (w przypadku wypełniania piaskiem, słupki narożne, bramowe oraz co trzeci słupek ogrodzenia należy wypełnić betonem). Wypełnianie wnętrza słupka piaskiem lub betonem można ograniczyć do 1/3 jego wysokości (nie dotyczy to słupków bramowych, w których zaleca się dodatkowo mieszenie min. dwóch prętów zbrojeniowych, o średnicy 10 – 12 mm, przy narożnikach słupka. ( Rys.11,12 )

  montaz11 montaz10 montaz9

V. Montaż sekcji ogrodzenia

montaz12

montaz13

 1. mocowanie sekcji ogrodzenia należy rozpocząć od słupka narożnego.
 2. w wyfrezowany górny otwór należy włożyć poprzeczkę zgodnie z kierunkiem oznaczonym na Rys.13 jako A, a następnie jako B , aż do usłyszenia charakterystycznego odgłosu zatrzaśnięcia się zatrzasków. Rys.14
 3. postępować jak powyżej także w przypadku poprzeczki dolnej.
 4. następnie drugi koniec poprzeczki wkładamy do odpowiadającego mu otworu w następnym słupku, zgodnie z Rys. 15.
 5. Przesuwając początkowo element w kierunku oznaczonym jako B, a następnie w kierunku oznaczonym jako A, aż do usłyszenia dźwięku zatrzaśnięcia się umocowanych na sekcji zatrzasków. Podobnie postępować w przypadku dolnego elementu sekcji. Rys. 15

montaz14 montaz15

VI. Wykończenie ogrodzenia

montaz16

 1. ostatnią czynnością jest zamocowanie czapek słupków; po nałożeniu kleju (na obwodzie wewnątrz czapeczki) należy ją nasunąć do ustalonego poziomu – w przypadku niewielkich
 2. nierówności górnych krawędzi słupków poziom słupków ogrodzenia można wyrównać głębokością nasunięcia czapeczek Rys.17
 3. po zmontowaniu ogrodzenia zanieczyszczenia na powierzchni elementów usunąć delikatną wilgotną szmatką przy użyciu detergentów; w przypadku mocniejszych zabrudzeń (np. oleje smary lub farba ) należy przetrzeć powierzchnię rozpuszczalnikiem Rys. 18montaz17

VII. Konserwacja

Konserwacja ogranicza się do umycia powierzchni elementów płotu myjką ciśnieniową lub wilgotną szmatką z detergentem.